رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۳ شهریور ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۳ شهریور ماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۶ امتیاز , ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۴,۵ امتیاز و احمد اعظمی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

حسین پاینده قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۶ شهریور ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۶ شهریور ماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب ۴,۵ امتیاز , داوود اله وردی با کسب ۴,۵ امتیاز و علی نجاری با کسب ۴,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

علی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲ شهریورماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲شهریور ماه با حضور ۱۰شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۵ امتیاز , یاشار امینی با کسب ۴ امتیاز و مهدی جلیلی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

علی نجاری قهرمان مسابقه ویژه سریع عید سعید قربان شهرستان بهارستان

مسابقات سریع ویژه عید سعید قربان هیئت شطرنج بهارستان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه با حضور ۱۴شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۴ امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب ۴ امتیاز و احمد اعظمی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

حسین پاینده قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۹ تیرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۹ تیرماه با حضور ۱۱شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب ۴,۵ امتیاز , ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۳,۵ امتیاز و حمید فتح الهی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

مهدی جلیلی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۲ تیرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۲ تیرماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مهدی جلیلی با کسب ۴,۵ امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب ۳,۵ امتیاز و رضا ساریجلو با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

 

مرتضی ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۵ تیر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۵ تیرماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مرتضی ساریجلو با کسب ۴ امتیاز , علی نجاری با کسب ۴ امتیاز و ابوالفضل خانعلیزاده با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین رضا ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.