رضا نوروزی قهرمان پنجمین دوره مسابقات شطرنج جام فجر شهرستان بهارستان

پنجمین دوره مسابقات شطرنج جام فجر شهرستان بهارستان روز جمعه ۱۹ بهمن ماه با حضور ۱۸شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید، در پایان این رقابت که در ۶دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۵,۵ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید و رضا ساریجلو با کسب ۴,۵ امتیاز نائب قهرمان شد و سید علی موسوی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت همچنین آریا غیاثی عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

ابوالفضل خانعلی زاده قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۵ بهمن ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۵ بهمن ماه با حضور ۱۲شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۳,۵ امتیاز , حسین پاینده با کسب ۳,۵امتیاز و حمید فتح الهی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

حمید فتح الهی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۸ دی ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۸ دی ماه با حضور ۱۲شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حمید فتح الهی با کسب ۴,۵ امتیاز , حسین پاینده با کسب ۴ امتیاز و علیرضا اسلامی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۱ دی ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۱ دی ماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۴ امتیاز , علیرضا سوسنی با کسب ۳,۵ امتیاز و مرتضی ساریجلو با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

داوود اله وردی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۳۰ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۳۰ آذر ماه با حضور ۲۰شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید داوود اله وردی با کسب ۵ امتیاز , رضا نوروزی با کسب ۴,۵ امتیاز و علیرضا اسلامی با کسب ۴,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند همچنین رضا ساریجلو با ۳,۵ امتیاز عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

حسین پاینده قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۳ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۳ آذر ماه با حضور ۱۶شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب ۴ امتیاز , رضا نوروزی با کسب ۴ امتیاز و علی نجاری با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

نخستین دوره تخصصی تاکتیک و روانشناسی در شطرنج با تدریس محسن آقابیگی ها

هیات شطرنج شهرستان بهارستان در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح دانش هنرجویان و علاقمندان اقدام به برگزاری یکدوره تخصصی تاکتیک و روانشناسی با تدریس استاد محسن آقا بیگی ها در محل هیات شطرنج نماید.