برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۳ تیرماه ۱۴۰۱

مسابقات سریع هفتگی خانه شطرنج بهارستان صبح جمعه ۳ تیرماه ۱۴۰۱ با حضور ۱۴ شرکت کننده و با مدیریت علی نظری در محل جدید خانه شطرنج بهارستان برگزار گردید. در پایان این رقابت سعید گلشنی زاد با کسب ۵ امتیاز، حسین پاینده با کسب ۵ امتیاز و رضا سلیمانی با کسب ۴/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه شطرنج ویژه نوجوانان و نونهالان پنجشنبه ۱۹خرداد ۱۴۰۱

مسابقه شطرنج ویژه نوجوانان و خردسالان شهرستان بهارستان پنجشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور ۲۷ شرکت کننده وبه سرپرستی علی نظری در محل جدید خانه شطرنج بهارستان برگزار گردید. در پایان این رقابت مهیار دولت آبادی با کسب ۵امتیاز، یوسف نظری با کسب ۴/۵ امتیاز و امیرحسین مرادی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۱

مسابقات سریع هفتگی خانه شطرنج بهارستان صبح جمعه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور ۱۲ شرکت کننده و با مدیریت علی نظری در محل جدید خانه شطرنج بهارستان برگزار گردید. در پایان این رقابت حسین خدایی با کسب ۶ امتیاز، علی نظری با کسب ۴ امتیاز و محسن قانع با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۶ خردادماه ۱۴۰۱

مسابقات سریع هفتگی خانه شطرنج بهارستان صبح جمعه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ با حضور ۲۰ شرکت کننده و با مدیریت علی نظری در محل جدید خانه شطرنج بهارستان برگزار گردید. در پایان این رقابت مرتضی عبدی با کسب ۵/۵ امتیاز، حسین خدایی با کسب ۴/۵ امتیاز و رضا ساریجلو با کسب ۴/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۳۰اردیبهشت ۱۴۰۱

مسابقات سریع هفتگی خانه شطرنج بهارستان صبح جمعه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور ۱۶ شرکت کننده و با مدیریت علی نظری در محل جدید خانه شطرنج بهارستان برگزار گردید. در پایان این رقابت حسین خدایی با کسب ۵/۵ امتیاز، محسن قانع با کسب ۵ امتیاز و اصغر کوهکن با کسب ۴/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه هفتگی شطرنج جمعه ۲۳اردیبهشت ۱۴۰۱

مسابقات سریع هفتگی خانه شطرنج بهارستان صبح جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور ۱۶ شرکت کننده وبه سرپرستی علی نظری در محل جدید خانه شطرنج بهارستان برگزار گردید. در پایان این رقابت رضا ساریجلو با کسب ۵ امتیاز، اصغر کوهکن با کسب ۵ امتیاز و یاشار امینی با کسب ۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه سریع شطرنج بمناسبت عید سعیدفطر

مسابقه سریع شطرنج بمناسبت عید سعیدفطر صبح سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با حضور ۱۰ شرکت کننده وبه سرپرستی علی نظری در محل جدید خانه شطرنج بهارستان برگزار گردید. در پایان این رقابت عنایت ازباغی با کسب ۷ امتیاز، امیرحسین حضوری با کسب ۵ امتیاز و علیرضا سوسنی با کسب ۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند