رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۱ دی ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۱ دی ماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۴ امتیاز , علیرضا سوسنی با کسب ۳,۵ امتیاز و مرتضی ساریجلو با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

داوود اله وردی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۳۰ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۳۰ آذر ماه با حضور ۲۰شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید داوود اله وردی با کسب ۵ امتیاز , رضا نوروزی با کسب ۴,۵ امتیاز و علیرضا اسلامی با کسب ۴,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند همچنین رضا ساریجلو با ۳,۵ امتیاز عنوان نوجوان برتر را کسب نمود.

حسین پاینده قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۳ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۳ آذر ماه با حضور ۱۶شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب ۴ امتیاز , رضا نوروزی با کسب ۴ امتیاز و علی نجاری با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

نخستین دوره تخصصی تاکتیک و روانشناسی در شطرنج با تدریس محسن آقابیگی ها

هیات شطرنج شهرستان بهارستان در نظر دارد به منظور ارتقاء سطح دانش هنرجویان و علاقمندان اقدام به برگزاری یکدوره تخصصی تاکتیک و روانشناسی با تدریس استاد محسن آقا بیگی ها در محل هیات شطرنج نماید.

 

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۶ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۶ آذر ماه با حضور ۲۲شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۵ امتیاز , علی نجاری با کسب ۴,۵ امتیاز و مرتضی ساریجلو با کسب ۴,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند همچنین سعید گلشنی زاد با ۴,۵ امتیاز در رتبه چهارم جای گرفت.

برگزاری مسابقه سریع شطرنج بمناسبت سالروز میلاد رسول اکرم (ص)

مسابقات سریع بمناسبت سالروز میلاد رسول اکرم (ص) روز یکشنبه ۴ آذرماه با حضور ۱۴ شرکت کننده در سالن مسابقات هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علیرضا سوسنی با کسب ۴,۵ امتیاز , ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۳,۵ امتیاز و علی نجاری با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

حسینعلی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲ آذر ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲ آذرماه با حضور ۱۲ شرکت کننده در سالن مسابقات هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۵ امتیاز , مرتضی ساریجلو با کسب ۳,۵ امتیاز و مهدی جلیلی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۸ آبان ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۸آبان ماه با حضور ۱۶ شرکت کننده در سالن مسابقات هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۵ امتیاز , داوود اله وردی با کسب ۳,۵ امتیاز و حسینعلی نجاری با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

محمدرضا شیخعلی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۱ آبان ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۱ آبان ماه با حضور ۲۰شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید محمدرضا شیخعلی با کسب ۵,۵ امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب ۴,۵ امتیاز و داوود اله وردی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند همچنین رضا ساریجلو با ۴ امتیاز در رتبه چهارم جای گرفت.