درباره ما

تاریخچه هیات

روسای هیات

مصطفی گلپایگانی

علی نظری

محل فعلی هیات

هیات در تورنلو

https://tornelo.com/chess/orgs/baharestan-chess-association

هیات در لیچس

دکمه بازگشت به بالا