اعضای هیات

رییس: علی نظری

سرپرست نایب رییسی بانوان: فاطمه زهرا سلطانمحمدی

دبیر: حمید مومیوند

مسئول منطقه بوستان: حسن شجاعی

دکمه بازگشت به بالا