رضا ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۳ آبان ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۳ آبانماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا ساریجلو با کسب ۴,۵ امتیاز ,یاشار امینی با کسب ۴ امتیاز و سعید مستی زاده با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

محسن قانع قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۶ مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۶مهرماه با حضور ۱۶شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید محسن قانع با کسب ۴ امتیاز ,سعید مستی زاده با کسب ۳,۵ امتیاز و حمید فتح الهی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۹ مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۹مهرماه با حضور ۱۶شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا ساریجلو با کسب ۴ امتیاز ,حمید فتح الهی با کسب ۴ امتیاز و مرتضی ساریجلو با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۵ مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۵ مهرماه با حضور ۱۶شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید دضا ساریجلو با کسب ۴,۵ امتیاز ,حمید فتح الهی با کسب ۴ امتیاز و محسن قانع با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

مرتضی ساریجلو قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۲ شهریورماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۲ شهریور ماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مرتضی ساریجلو با کسب ۴,۵ امتیاز , رضا ساریجلو با کسب ۴,۵ امتیاز و حمید فتح الهی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

محسن قانع قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۵ شهریورماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۵ شهریورماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید محسن قانع با کسب ۴,۵ امتیاز , یاشار امینی با کسب ۴ امتیاز و شهرام همایونمهر با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۸ شهریورماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۸ شهریور ماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۴ امتیاز , رضا ساریجلو با کسب ۴ امتیاز و یاشار امینی با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

شهرام همایونمهرقهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱ شهریورماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱ شهریور ماه با حضور ۱۴شرکت کننده در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید شهرام همایونمهر با کسب ۵ امتیاز , حمید فتح اللهی با کسب ۴ امتیاز و رضا ساریحلو با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

برگزاری مسابقه شطرنج رپید ریتد زیر۱۸۰۰ شهرستان بهارستان بمناسبت عیدغدیرخم

نخستین دوره مسابقات شطرنج رپید ریتد زیر ۱۸۰۰ شهرستان بهارستان روز سه شنبه ۲۹ مرداد ماه با حضور۳۲ شرکت کننده به سرداوری محمد صادق آلمانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید، در پایان این رقابت که در ۷دور به روش سوئیسی برگزار گردید محسن قانع با کسب ۶,۵ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید و منوچهر محرابی با کسب ۵,۵ امتیاز نائب قهرمان شد و محسن رجبی با کسب ۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت همچنین حمید فتح الهی و حمید حمیدیان رتبه های چهارم و پنجم را کسب نمودند.