علیرضا سوسنی قهرمان هفته سی و یکم مسابقه سریع شطرنج شهرستان بهارستان

هفته سی و یکم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲مرداد ماه با حضور ۱۴ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علیرضا سوسنی با کسب۴,۵ امتیاز ،حمید حمیدیان با کسب ۴ امتیاز و داوود اله وردی  با کسب ۳,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


محمدرضا شیخعلی قهرمان مسابقه سریع شطرنج ویژه عید سعید فطر شهرستان بهارستان

 

مسابقه سریع شطرنج ویژه عید سعید فطر شهرستان بهارستان روز شنبه ۲۷ تیرماه با حضور ۱۷شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید  محمدرضا شیخعلی با کسب ۴,۵ امتیاز(به لطف پوئن شکنی بهتر) ،حمید اکبری با کسب ۴,۵ امتیاز و حسین پاینده با کسب ۳,۵ امتیاز  در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


دومین دوره مسابقه قهرمانی شطرنج شهرستان بهارستان (جام رمضان)

دومین دوره مسابقه قهرمانی شطرنج شهرستان بهارستان (جام رمضان) روز جمعه ۱۲تیرماه با حضور ۱۷ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید، در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید محسن رجبی با کسب ۴,۵ امتیاز بعنوان قهرمانی رسید و احمد اعظمی با کسب ۴ امتیاز نائب قهرمان شد و محمدرضا شیخعلی با کسب ۳,۵ امتیاز (پوئن شکنی بهتر) در جایگاه سوم قرار گرفت همچنین داوود ا…وردی و مجتبی بابائی هر دو با کسب ۳,۵ امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند.

هیئت شطرنج شهرستان بهارستان هیئت برتر ۳ماه نخست سال ۹۴

به گزارش روابط عمومی هیئت شطرنج استان تهران در جریان نخستین جلسه فصلی روسای هیئت شطرنج شهرستان ها و حوزه ها که در روز پنجشنبه ۲۱ خرداد ماه به میزبانی هیئت شطرنج استان تهران برگزار شد هیئت شطرنج شهرستان بهارستان عنوان هیئت برتر ۳ ماه نخست سال را به خود اختصاص داد. همچنین در جریان این مراسم مجتبی دانشفر (ریاست هیئت شطرنج استان تهران) با اهداء لوح تقدیر از سرپرست این هیئت تقدیر و تجلیل به عمل آورد.

محمدرضا شیخعلی قهرمان هفته سی ام مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته سی ام مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۲خرداد ماه با حضور ۱۴ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری حمید فتح الهی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان محمدرضا شیخعلی با کسب ۴ امتیاز ،حسین پاینده با کسب ۴ امتیاز و علیرضا سوسنی با کسب ۳/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

حسین پاینده قهرمان هفته بیست و نهم مسابقات سریع شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و نهم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۸خرداد ماه با حضور ۱۳ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان حسین پاینده با کسب ۴/۵ امتیاز ،عامر آمیخته با کسب ۴ امتیاز و داوود ا…وردی با کسب ۳/۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

محمدرضا شیخعلی قهرمان هفته بیست و هشتم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و هشتم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱خرداد ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان محمدرضا شیخعلی با کسب ۴/۵ امتیاز ،حمید فتح الهی با کسب ۴ امتیاز و محمود صالحی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

محمدرضا شیخعلی قهرمان مسابقه سریع شطرنج ویژه عید مبعث شهرستان بهارستان شد.

مسابقه نیمه سریع شطرنج ویژه عید مبعث هیئت شطرنج بهارستان روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با حضور ۹شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری حمید فتح الهی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید  محمدرضا شیخعلی با کسب ۴,۵ امتیاز قهرمان شد وعلیرضا سوسنی و محسن قانع هر دو با کسب ۳,۵ امتیاز  در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

داوود ا…وردی قهرمان هفته بیست و هفتم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان شد.

هفته بیست و هفتم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه۲۵اردیبهشت ماه با حضور ۱۱ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید آقایان داوود ا…وردی با کسب ۴ امتیاز(به لطف پوئن شکنی بهتر)  محمدرضا شیخعلی  با کسب ۴ امتیاز و محسن قانع با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.