محمدرضا شیخعلی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۰ مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۰ مهرماه با حضور ۲۰شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید محمدرضا شیخعلی با کسب ۵,۵ امتیاز , رضا نوروزی با کسب ۵ امتیاز و علی نجاری با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۳ مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۳مهرماه با حضور ۲۰شرکت کننده در سالن مسابقات هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۶،۵ امتیاز , داوود اله وردی با کسب ۶ امتیاز و حسینعلی نجاری با کسب ۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند (سایت نتایج)

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۶ مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۶ مهرماه با حضور ۱۸شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۶ امتیاز , علی نجاری با کسب ۴,۵ امتیاز و مجید حامدی با کسب ۴,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

علیرضا اسلامی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۳۰ شهریور ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۳۰ شهریور ماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علیرضا اسلامی با کسب ۵,۵ امتیاز , علی نجاری با کسب ۴,۵ امتیاز و حسین پاینده با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲۳ شهریور ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲۳ شهریور ماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب ۶ امتیاز , ابوالفضل خانعلی زاده با کسب ۴,۵ امتیاز و احمد اعظمی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

حسین پاینده قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۱۶ شهریور ماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۶ شهریور ماه با حضور ۱۶شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۶ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب ۴,۵ امتیاز , داوود اله وردی با کسب ۴,۵ امتیاز و علی نجاری با کسب ۴,۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند

علی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه ۲ شهریورماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۲شهریور ماه با حضور ۱۰شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۵ امتیاز , یاشار امینی با کسب ۴ امتیاز و مهدی جلیلی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

علی نجاری قهرمان مسابقه ویژه سریع عید سعید قربان شهرستان بهارستان

مسابقات سریع ویژه عید سعید قربان هیئت شطرنج بهارستان روز چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه با حضور ۱۴شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی نجاری با کسب ۴ امتیاز , علیرضا اسلامی با کسب ۴ امتیاز و احمد اعظمی با کسب ۴ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.