حسین پاینده قهرمان هفته نهم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان

هفته نهم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۱۹ دی ماه با حضور ۲۱ شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۷ دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسین پاینده با کسب۶ امتیاز ،علی روشن پناه  با کسب ۵ امتیاز و داوود اله وردی با کسب ۵ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.


مجتبی بابایی قهرمان هفته نخست مسابقات سریع هفتگی شهرستان بهارستان

هفته اول مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه ۹آبان ماه با حضور ۱۰ شرکت کننده به سرپرستی مصطفی گلپایگانی و سرداوری صابر باادب در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در ۵ دور به روش سوئیسی برگزار گردید مجتبی بابایی با کسب ۵ امتیاز احمد اعظمی با کسب ۳,۵امتیاز و علیرضا سوسنی با کسب ۳ امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.