داوود اله وردی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 21 مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 21 مهرماه با حضور 29شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید داوود اله وردی با کسب 5,5 امتیاز ,علیرضا سوسنی با کسب 5 امتیاز و حمید فتح الهی با کسب 5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.همچنین مرتضی ساریجلو عنوان نوجوان برتر را کسب نمود. (رده بندی نهایی)

به اشتراک گذاری مطلب:
 • Facebook
 • email
 • Google Bookmarks

  حسینعلی نجاری قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 14 مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

  مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 14مهرماه با حضور 29شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 7 دور به روش سوئیسی برگزار گردید حسینعلی نجاری با کسب 7 امتیاز ,رضا نوروزی با کسب 5،5 امتیاز و مرتضی ساریجلو با کسب 5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی نهایی

  به اشتراک گذاری مطلب:
  • Facebook
  • email
  • Google Bookmarks

   رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 7 مهرماه هیئت شطرنج بهارستان

   مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 7 مهرماه با حضور 20شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب 6 امتیاز ,داوود اله وردی با کسب 4,5 امتیاز و محسن قانع با کسب 4,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی نهایی)

   به اشتراک گذاری مطلب:
   • Facebook
   • email
   • Google Bookmarks

    رضا نوروزی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 31شهریور ماه هیئت شطرنج بهارستان

    مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 31شهریور ماه با حضور 20شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید رضا نوروزی با کسب 5,5 امتیاز ,حمید فتح الهی با کسب 5 امتیاز و علیرضا اسلامی با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی نهایی)

    به اشتراک گذاری مطلب:
    • Facebook
    • email
    • Google Bookmarks

     علی رفیعی قهرمان مسابقه هفتگی جمعه 17شهریور ماه هیئت شطرنج بهارستان

     مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 17شهریور ماه با حضور 20شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید علی رفیعی با کسب 6 امتیاز ,علیرضا اسلامی با کسب 5 امتیاز و حسینعلی نجاری با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی نهایی)

     به اشتراک گذاری مطلب:
     • Facebook
     • email
     • Google Bookmarks

      علیرضا سوسنی صدرنشین هفته یکصدم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان

      هفته یکصدم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 10شهریور ماه با حضور 14شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید علیرضا سوسنی با کسب 5 امتیاز ,سعید صادقپور با کسب 4 امتیاز و وحید سلحشور با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند.

      به اشتراک گذاری مطلب:
      • Facebook
      • email
      • Google Bookmarks

       محسن قانع صدرنشین هفته نود و نهم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان

       هفته نود و نهم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 3شهریور ماه با حضور 14شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید محسن قانع با کسب 4,5 امتیاز ,مصطفی گلپایگانی با کسب 4 امتیاز و داوود اله وردی با کسب 3,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (رده بندی)

       به اشتراک گذاری مطلب:
       • Facebook
       • email
       • Google Bookmarks

        عنایت ازباغی (پاینده) صدرنشین هفته نود و هشتم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان

        هفته نود و هشتم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 20مرداد ماه با حضور 17شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری مصطفی گلپایگانی در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 6 دور به روش سوئیسی برگزار گردید عنایت ازباغی با کسب 6 امتیاز ,حسینعلی نجاری با کسب 5 امتیاز و شهرام همایونمهر با کسب 4 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. (سایت نتایج)

        به اشتراک گذاری مطلب:
        • Facebook
        • email
        • Google Bookmarks

         علیرضا اسلامی صدرنشین هفته نود و هفتم مسابقات سریع شطرنج شهرستان بهارستان

         هفته نود و هفتم مسابقات سریع هفتگی هیئت شطرنج بهارستان روز جمعه 13مرداد ماه با حضور 18شرکت کننده به سرپرستی و سرداوری علی نظری در محل هیئت شطرنج برگزار گردید. در پایان این رقابت که در 5 دور به روش سوئیسی برگزار گردید علیرضا اسلامی با کسب 5 امتیاز ,سعید صادقپور با کسب 4 امتیاز و مصطفی گلپایگانی با کسب 3,5 امتیاز در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند. سایت نتایج

         به اشتراک گذاری مطلب:
         • Facebook
         • email
         • Google Bookmarks